Äldre rundbrev

Här kan du läsa några rundbrev från Abrigos första år. Inom kort kommer fler brev, från och med starten 1989.

Oktober 1993

Oktober 1992

Juni 1994