Personal

Arbetslaget Abrigo 2016

Övre raden fr vänster: Leandro (vaktmästare), César (Ansvarig för projektet “Framtidspojkarna”), Adriana (undersköterska), Gleicon (vaktmästare), Washington (chef och Abrigos advokat), Lena (ordförande i Abrigos styrelse), Luiza (pedagog), Roberta (psykolog), Sergio (kock), Eliane (nutritionist), Eduardo (utbildningsassistent)  Nedre raden: Claudineia (undersköterska), Leonan (nattvakt), Eliane (lärare på förskolan), Luiz (administratör), Monica (socionom), Rachel (barnmorska), Tiago (diakon), Amanda (lärare på förskolan),  Daiane (barnskötare).