(Svenska) Om Insamlingsstiftelsens styrelse

Insamlingsstiftelsen har sju ledamöter, fem ordinarie och två suppleanter. Styrelsemöte hålls fyra gånger per år, varav ett är årsmöte. Styrelsen väljs med målet att ha en kompetent styrelse med kunskaper i ekonomi, juridik, insamlingsarbete och administration, men också med kontakter och kunskaper om verksamheten i Brasilien.

 

Ann-Chatrin Lindgren, Göteborg (Ordförande)

Gymnasieingenjör som arbetat vidAnn-Chatrin Lindgren bla Saab Scania i Linköping med JAS 39 GRIPEN-projektet och vid Teracom i Luleå med radiotidningar för synskadade. Vidareutbildad till civilekonom, inriktning ekonomistyrning, 1998. Arbetat vid landsting och universitet åren 1998-2002, därefter inom Svenska kyrkan som ekonom med arbetsledande befattning i Luleå, Älvkarleby samt för närvarande i Göteborg med samordningsansvar för sex församlingar. Har erfarenhet från styrelsearbete i idrottsförening, ideell förening samt bostadsrättsförening. Ann-Chatrin är sedan april 2016 Insamlingsstiftelsens ordförande.

 

Tore Bennshagen, Göteborg.Tore Bennshagen

Ledamot i styrelsen sedan starten 1996 (ordförande under åren 2000-2016). Präst i Svenska kyrkan. Verksam i Göteborgs Vasa församling.

 

 

Eva Merje,Varberg.

Har under 45 år varit yrkesverksam som socionom inom offentlig sektor:Eva Merje

  •  Inom Göteborgs stad haft tjänster som bl a Socialchef, Stadsdelschef och Verksamhetsrevisor
  •  Även arbetat med personalfrågor och utbildning i statlig verksamhet
  • På frivillig basis haft ledande uppgifter i internationella diakonala projekt under närmare 20 år rörande barnhemsbarn och unga ensamstående mammor och barn i Vitryssland

 

 

Natalia Hautaniemi, Stockholm,

Natalia är socialantropolog och arbetar på Migrationsverket. Natalia var på Abrigo som volontär för tre år sedan. Under sin tid på Abrigo skrev Natalia en kandidatuppsats som handlade om innebörden av medborgarskap hos hemlösa gravida kvinnor i Brasilien. Natalia har även studerat konstvetenskap samt inköp och logistik, och arbetade tre år på Ericsson med logistik. ”Jag har dock alltid haft ett stort intresse för människor, kulturer och samhällsfrågor vilket resulterade i att jag valde att började läsa socialantropologi.”

 

Louisa Tarras Wahlberg, Stockholm

Louisa har en kandidatexamen i statsvetenskapSTOCKHOLM 150302 Louisa Tarras-Wahlberg, Nationella Samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Foto: Sören Andersson COPYRIGHT SÖREN ANDERSSON från Stockholms universitet och University of Washington samt en magisterexamen i säkerhetspolitik från Försvarshögskolan i Stockholm. Louisa arbetade tidigare i Regeringskansliet som kommittésekreterare hos den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Hon arbetar för närvarande med att förebygga radikalisering bland unga. Louisa har tidigare verkat inom kommunikationsbranschen och har, vid ett flertal tillfällen varit volontär på Abrigo. Insamlingsstiftelsens styrelse har Louisa varit del av sedan 2007.

Foto: Sören Andersson

 

Suppleanter:

Daniel Svensson, Umeå

arbetar till vardags som yrkesofficer. Han kom i kontakt med Abrigo Rainha Silva som volontär på plats 2009 och fascinerades särskilt av den långsiktighet och optimism som genomsyrar arbetet. Har varit aktiv i styrelsen sedan 2014.

 

Adam Olsson, Göteborg

Adam är uppvuxen i London och har en BA (Hons) i Global Marketing Management från Regents Business School i London. Efter att ha arbetat med försäljning i bilbranschen gick Adam sedan över till marknadsföring.  Han har suttit med i styrgruppen för flera varumärken under tiden på Bilia, arbetat som projektledare på Life Vision Sweden AB som jobbar med Digital marknadsföring. Idag arbetar Adam på Hedin Bil i Göteborg. Adam kom i kontakt med Abrigos arbete då han arbetade som volontär september 2007  till mars 2008. Adam är med i Insamlingsstiftelsens styrelse sedan oktober 2015.