Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Sílvia (organisationsnummer 855100-5161) förvaltar och förmedlar medel till Abrigo Rainha Silvias verksamhet i Itaboraí utanför Rio de Janeiro. Insamlingsstiftelsen står under Länsstyrelsen i Västra Götalands tillsyn och har 90-konto. Samtliga ledamöter i styrelsen arbetar ideellt. Insamlingsstiftelsen är Abrigos största finansiär och finansierar ungefär 80 % av verksamhetens kostnader. I styrelsen för Insamlingsstiftelsen sitter:

  • Ann-Chatrin Lindgren, ekonom, ordförande
  • Eva Merje, pensionär, Varberg. (Tidigare verksamhetsrevisor vid Stadsrevisionen, Göteborg)
  • Tore Bennshagen, präst, Göteborg
  • Louisa Tarras Wahlberg, kommittésekreterare, Stockholm
  • Sverre Simen Hov, kommunikationsledare, Bergen
  • Adam Olsson, projektledare, Göteborg(Suppleant)
  • Daniel Svensson, yrkesofficer, Kungälv (Suppleant)

Här kan du läsa mer om styrelsen, klicka här.

Här finner du Insamlingsstiftelsens stadgar, klicka här.

Här finner du årsredovisning för Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia: (Rapporterna öppnas i en ny flik)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018