Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Sílvia (organisationsnummer 855100-5161) förvaltar och förmedlar medel till Abrigo Rainha Silvias verksamhet i Itaboraí utanför Rio de Janeiro. Insamlingsstiftelsen står under Länsstyrelsen i Västra Götalands tillsyn och har 90-konto. Samtliga ledamöter i styrelsen arbetar ideellt. Insamlingsstiftelsen är Abrigos största finansiär och finansierar ungefär 80 % av verksamhetens kostnader. I styrelsen för Insamlingsstiftelsen sitter:

  • Ann-Chatrin Lindgren, ekonom, ordförande
  • Eva Merje, pensionär, Varberg. (Tidigare verksamhetsrevisor vid Stadsrevisionen, Göteborg)
  • Tore Bennshagen, präst, Göteborg
  • Louisa Tarras Wahlberg, kommittésekreterare, Stockholm
  • Sverre Simen Hov, kommunikationsledare, Bergen
  • Adam Olsson, projektledare, Göteborg(Suppleant)
  • Daniel Svensson, yrkesofficer, Kungälv (Suppleant)

Kalle Larsson är ensamt anställd och ansvarig för insamling samt närvaro i och kontakt med verksamheten i Brasilien. Här kan du läsa mer om styrelsen och om Kalle, klicka här   Här finner du Insamlingsstiftelsens stadgar, klicka här. Här finner du årsredovisning för Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia: (Rapporterna öppnas i en ny flik)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016