Om Abrigo

Abrigo är ett hem för hemlösa gravida kvinnor och grundades år 1989 på initiativ av svenskar i Rio de Janeiro, med stöd från Svenska kyrkan. Verksamheten bedrivs i förortskommunen Itaboraí, 50 km från centrala Rio. Det långsiktiga målet är att genom studier, stöd och vägledning ge ensamstående mammor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom bli självförsörjande och integrerade i samhället. Det är vår övertygelse och vår erfarenhet att de därigenom också kommer att bli bra mammor för sina barn. abrigo Abrigo är idag välkänt i Itaboraí och dess grannkommuner och har ett väl utbyggt samarbete med befolkningen i omliggande kåkstäder. Abrigo omfattar, förutom ett härbärge för 20 kvinnor och deras barn även:

–   En gynekologklinik, öppen för såväl de kvinnor som bor på Abrigo som för kvinnor från omkringliggande kåkstäder. Varje år genomförs ca 2000 konsultationer.

–  En förskola med 32 platser där ensamstående föräldrar kan lämna sina barn under dagtid för att ha möjlighet att jobba och försörja sin familj.

– En tandläkarklinik med 300 besök per år.

– Ett familjerådgivningscenter

– Ett utbildningscenter med bibliotek och datasal. Kvinnor såväl från Abrigo som från kommunens fattigaste delar erbjuds kurser, bl. a. i IT och engelska.

– En kyrka som erbjuder gudstjänster, samtal och dop för dem som så önskar. Här samlas många människor från områdena i närheten av Abrigo, framförallt de som av olika anledningar inte känner sig välkomna i andra kyrkor.

 

Så arbetar vi:

Genom samtal och stöd får kvinnorna möjligheter att bearbeta sitt förflutna och bryta mönster av våld och aggression. Abrigo vill stödja kvinnor att bryta upp från destruktiva relationer, likgiltighet inför okunnighet och fattigdom, acceptans av våld och övergrepp. Det praktiska arbetet på Abrigo delas mellan kvinnorna.1 Samtliga kvinnor erbjuds undervisning från alfabetisering till gymnasienivå samt yrkesförberedande kurser. Abrigo Rainha Sílvia är den enda institutionen i området som erbjuder ett härbärge, där kvinnor kan få bostad tillsammans med sina barn.

Abrigo samarbetar med och rapporterar till domstolen, socialtjänsten och barnavårdsnämnden men mottar inga finansiella bidrag från den brasilianska staten eller de lokala kommunerna. Abrigo lyder under en stiftelse godkänd och registrerad efter brasiliansk lagstiftning.

 

 

Enligt stadgarna är den svenska ambassadören i Brasilien ordförande i stiftelsen. H.M. Drottningen är stiftelsens hedersordförande.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia, som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svensk Insamlingskontroll. Läs insamlingsstiftelsens årsberättelser här.

 

I styrelsen för Associação Abrigo Rainha Silvia sitter:

  • Drottning Sílvia, hedersordförande
  • Ambassadör Per Arne Hjelmborn

Administrativt utskott:

  • Björn Sahlén, ordförande
  • Francesca Kilde,
  • Christine Betts

Verkställande utskott:

  • Lena Lundgren, ordförande
  • Ritva Palmu, vice ordförande
  • Victos Castro
  • Tommy Svensson
  • Jeanette  Lorvik