Kollektcirkulär

13

Två gånger per år skickar vi ut brev till församlingar som stöttar vår verksamhet på olika sätt. Bifogat i brevet finns också ett kollektcirkulär som är avsett för Gudstjänster och annan verksamhet i församlingen. Ladda gärna ner kollektcirkuläret eller brevet till kyrkorådet nedan till din församling. Vill ni att vi skickar det till er går det bra att maila till info@abrigo.se eller ring vår insamlingsadministratör på 0769- 03 60 23 så får ni regelbunden information från Abrigo. Vi bistår gärna med bilder eller annan information om ni planerar någon speciell aktivitet.

Nedan finns det senaste brevet samt kollektcirkuläret, från april 2019. Klicka på länkarna alternativt miniatyr-bilden.

Brev till kyrkoråd, april 2019                                                    Kollektcirkulär, april 2019

               Kollekt miniatyrKollekt miniatyr 1310

 

 

Till de församlingar som tar upp kollekt till Abrigo vid dopgudstjänster finns nu ett speciellt blad att använda. Ladda ner nedan:

Abrigo dopblad Dopblad