Avdragsrätt

2015 beslutade regeringen att avdragsrätten skulle slopas från den 31 december 2015. Det innebär att den kontrolluppgift som våra givare fick i januari 2016 är den sista.