Hvordan kan du hjelpe?

Det viktigste for vårt arbeide er at du har tillitt til det og kan gi din gave og vite at den kommer frem og gjør nytte. Nedenfor følger en beskrivelse av hvor pengene dine går. For en mer detaljert redegjørelse av de spesifike utgiftdpostene anbefales årsrapportene som fins i «Om Abrigo»-knappen. Abrigo har ett norsk bankkonto hos SEB; 9750.06.25329 «Abrigo».