Stöd oss

Abrigos verksamhet finansieras helt av enskildas gåvor, församlingskollekter och föreningsgåvor. Vi överlever tack vare våra trogna givare och varje gåva, stor som liten når fram och är till nytta. Vårt plusgironummer är 90 40 45 – 2 “Abrigo Rainha Silvia”.

Som månadsgivare via autogiro ger du oss tryggheten av regelbundna gåvor, på ett för dig enkelt och tryggt vis. För att läsa mer eller ladda ner en medgivandeblankett klicka här.

Vill du skänka en gåva till minne av en anhörig eller istället för present vid en bemärkelsedag? Klicka här.

Insamlingsstiftelsen för Abrigo Rainha Silvia kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen kontrolleras och att du som givare vet att din gåva kommer fram. Insamlingskontroll har som krav att minst 75% av de insamlade medlen ska betalas ut till ändamålet samt att max 25% får gå till administrationskostnader. Vi på Abrigo har som mål att hållas oss inom med god marginal inom dessa ramar.