Creche Isabel

36-2

Hela Abrigos verksamhet drivs i övertygelsen att utbildning är nyckeln till varaktig förändring. Det är en syn som styr vårt arbete även vid vår förskola, Creche Isabel. Där går barn både till mammorna på Abrigo men också barn till främst ensamstående kvinnor i vårt närområde.

I Brasilien är den grundläggande utbildningen för barn och ungdomar mycket bristfällig. Både vid förskolor och grundskolor är resurserna knappa. För den som har råd finns privatskolor men det20 är inte ett alternativ för den stora majoriteten av den brasilianska befolkningen. Det är först på universitetsnivå som den allmänna utbildningen vid federala högskolor är riktigt bra, emellertid är inträdesproven ofta för svåra för den som dittills bara erhållit utbildning vid kommunala grundskolor.

På Abrigos förskola, Creche Isabel, går 30 barn i åldrarna 2-6 år. Det ger barnen en förberedelse till skolgång, men innebär också en trygghet för de många ensamstående kvinnorna i Abrigos omgivning som kan arbeta medan barnen tillbringar dagen på Creche Isabel. 24Förskolorna är få i vår kommun och ensamstående mammor med knappa resurser har sällan råd med avgifter till förskola. Alternativet är då att stanna hemma med barnen eller att lämna dem med någon i grannskapet eller äldre syskon. Detta innebär för många barn att den dagliga lekplatsen och skolan blir gatan, med dess tillhörande faror. På Creche Isabel får barnen istället chansen att få tillbringa dagarna i en trygg och utvecklande miljö. På kort tid kan vi se resultat för de barn som tillbringar dagarna på Creche Isabel.

22Skoldagen börjar kl 7 på morgonen med frukost. Näringsriktiga och ordentliga måltider är essentiellt för en förskola med barn från knappa förhållanden. Kocken Sérgio tillagar tillsammans med två kvinnor som bor på mödrahemmet lunch och mellanmål, måltiderna som är planerade av nutritionist serveras under skoldagen som slutar vid kl 17. Lek och lärande blandas för barnen beroende på ålder men lika viktigt är en positiv miljö bortom våld och misär. Långt bort från den våldsamma verkligheten på gatorna i de områden som många av barnen kommer ifrån.

Creche Isabel är ett samarbetsprojekt mellan Insamlingsstiftelsen Gatubarn och Associação Abrigo Rainha Sílvia

Gatubarn