Hit går pengene

Det viktigste for vårt arbeide er at du har tillitt til det og kan gi din gave og vite at den kommer frem og gjør nytte. Nedenfor følger en beskrivelse av hvor pengene dine går. For en mer detaljert redegjørelse av de spesifike utgiftdpostene anbefales årsrapportene som fins i «Om Abrigo»-knappen. Eller klikk her Photo: Lek med barnvakt medan mamma studerar.Brincar com a bábá enquanto mamae esta na escolaHovedvirksomheten på Abrigo er helt  klart mødrehjemmet for kvinnene og deres barn. Et krav fra Abrigo er at kvinnene studerer. Idéen er glassklar. Utdannede kvinner står bedre rustet til å ta vare på seg selv og deres barn. Det skaper selvstendige kvinner som får større muligheter til å bestemme over sin egen fremtid. Utdannelsesbehovet er veldig variert. Iblant kan det handle om yrkesforberedende kurs for de som har gått ut grunnskolen, andre ganger kan det handle om kurs for analfabeter. Behovene er ulike, men fortsatt like viktige. Like viktig er det at de barna som kommer til Abrigo med sine mødre, som er i skolealder, omgående får skoleplass. I Brasil, ved skoleslutt, må barna gjennomføre en prøve og den som ikke får bestått må ta skoleåret om igjen. Å gå om igjen de første årene er åpenbart ødeleggende. I Abrigos arbeidsstokk er det en  sosionom, psykolog, jurist, prest m.m. Denne arbeidsstokken kan tilby mødrene hjelp med mange av de problemene som marginaliserte personer ofte ekskluderes fra. Bare en slik enkel sak som støtte i kontakt med myndigheter kan være uvurderlig. Men Abrigo har også, i løpet av 20 års virksomhet, bygget opp et godt renomé og en stor tillitt blant befolkningen i områdene som omgir  Abrigo. Mange kommer til oss for å få hjelp med både store og små problemer. Pga en utviklet struktur, med utdannet og kompetent personell kan vi tilby hjelp til innbyggere i de omliggende områdene. I år ble det utført over  300 tannlegebesøk, 1000 sosiale og 140 juridiske konsultasjoner. 38 personer (ikke boende på Abrigo) mottok støtte for studier på ulike nivå i utdannelsessystemet, alt fra grunnleggende grunnskoleutdanning til yrkesforberedende kurs. I Abrigos datarom holdes kurs i datakunnskap, både for jentene på Abrigo og for folk utenfra. På Abrigos førskole går det 30 barn i alderen 2-5 år. Det gir en mulighet for foreldrene til barna (nesten utelukkende alenemødre) å arbeide og for barna å tilbringe dagene i et trygg og utviklende miljø. I løpet av kort tid kan vi se resultater for de barna som tilbringer dagene på Creche Isabel. Men Abrigo har også, i løpet av 20 års virksomhet, bygget opp et godt renomé og en stor tillitt blant befolkningen i områdene som omgir  Abrigo. Mange kommer til oss for å få hjelp med både store og små problemer. Pga en utviklet struktur, med utdannet og kompetent personell kan vi tilby hjelp til innbyggere i de omliggende områdene. I år ble det utført over 700 tannlegebesøk, 1000 sosiale og 140 juridiske konsultasjoner. 38 personer (ikke boende på Abrigo) mottok støtte for studier på ulike nivå i utdannelsessystemet, alt fra grunnleggende grunnskoleutdanning til yrkesforberedende kurs. I Abrigos datarom holdes kurs i datakunnskap, både for jentene på Abrigo og for folk utenfra.