Hit går pengarna

Av yttersta vikt för vårt arbete är att Du har förtroende för det och kan skänka din gåva i vetskapen att den kommer fram, och gör nytta. Här nedan följer en beskrivning av vart dina pengar går. För en mer detaljerad redogörelse av de specifika utgiftsposterna rekommenderas årsberättelserna som finns under “Om Abrigo”-fliken. Eller klicka här. I våra rundbrev kan du läsa om de kvinnor och barn som du stöttar genom en gåva. Klicka här

Flickan och barnetbeAbrigos huvudsakliga verksamhet är mödrahemmet för kvinnorna och deras barn. Med plats för 20 kvinnor och deras barn. Ett krav från Abrigos sida är att kvinnorna studerar. Idén är glasklar. Utbildade kvinnor står bättre rustade att ta hand om sig själva och sina barn. Det skapar självständiga kvinnor som får större möjligheter att bestämma över sin egen framtid. Utbildningsbehoven är mycket varierande. Ibland kan det handla om en yrkesförberedande kurs för den som har gått ut grundskolan, ibland kan det handla om kurs för analfabeter. Behoven är skilda, men alltjämt lika viktiga. Lika viktigt är det att de barn som kommer till Abrigo med sina mammor, som är i skolåldern, andreomgående får en skolplats. I Brasilien gör eleverna vid skolårets slut ett prov och den som inte godkänns får gå om. Att gå om redan de första årskurserna är självklart förödande. Barnen som inte har nåt skolålder får istället plats på vår förskola, Creche Isabel, där det både förbereds för framtida skolgång men också leks i en lugn miljö.

Anledningarna är många till att en kvinna och hennes barn kommer till Abrigo. Vissa är minderåriga och enligt brasiliansk lag placerade där efter domstolsbeslut. Andra kommer till oss för att de hört talas om att Abrigo är en plats där man kan få skydd och hjälp. Livssituationerna är olika för de som kommer till oss men oavsett om de kommer från gatan, från missbruk eller våld i hemmet, så fokuserar vi på att alla gravida kvinnor kan få en trygg och hälsosam graviditet, det är vår högsta prioritet. Gynekolog och sjuksköterska undersöker och vägleder.

Abrigo har, genom 25 års verksamhet, byggt upp ett gott rykte och ett stort förtroende bland befolkningen i områdena som omger Abrigo. Många söker sig till oss för hjälp med både stora och små problem. I och med en utvecklad struktur, med utbildad och kompetent personal kan vi erbjuda hjälp till invånarna i de omgivande områdena. I Abrigos arbetslag finns, sjuksköterska, socialassistent, pedagog, psykolog, jurist, p6räst, kock och tandläkare. Detta arbetslag kan erbjuda mammorna och andra behövande hjälp med många av de problem som marginaliserade personer ofta exkluderas ifrån. Till exempel kan stöd vid kontakter med myndigheter  vara ovärderlig.

På Abrigos förskola går 30 barn i åldrarna 2-6 år. Det ger en möjlighet för föräldrarna till barnen (nästan uteslutande ensamstående mammor) att arbeta och för barnen att få tillbringa dagarna i en trygg och utvecklande miljö. På kort tid kan vi se resultat för de barn som tillbringar dagarna på Creche Isabel. Läs mer om förskolan här.

Vår idé bygger på tElaine-Abrigo Rainha Silviaanken att inte göra människor till föremål för vår välgörenhet. Vi tror att samhällen och människor förändras när de behandlas som självständiga. Därför strävar vi i vårt arbete efter att ge förutsättningar för de kvinnor (och barn) som bor på Abrigo att själva bli ansvariga för sina liv och sin framtid, att inte bli beroende av hjälp från oss eller andra tillfälliga insatser. Ett medel för att lyckas med detta är utbildning. Från första dagen som en kvinna kommer till Abrigo talar vi om utbildning, för vissa handlar det om att återuppta avslutade studier, för andra om att lära sig att läsa och skriva. Oavsett vilket är målet självförtroende och självständighet. Ett samhälles utveckling och välstånd byggs inte främst upp av matpaket och välvilligt bistånd utan av utbildning och människors möjlighet till delaktighet.

Övrig verksamhet

Dentista Tandvård i Brasilien är dyrt och för den med knappa resurser är tandläkarbesök inget som kan prioriteras. Något som för många får allvarliga konsekvenser. På Abrigo finns en tandklinik och där görs drygt 300 tandläkarbesök varje år. Vår socionom, pedagog och advokat hade närmare 1000 sociala och juridiska konsultationer. 38 personer (icke boende på Abrigo) erhöll  stöd för studier på olika nivåer i utbildningssystemet, alltifrån grundläggande grundskoleutbildning till yrkesförberedande kurser. I Abrigos datasal hålls kurser i datorkunskap, både för tjejerna på Abrigo och för folk utifrån.


90_Konto_Logo_RGB