Information och senast utkomna rundbrev!

7 June, 2019 |

Under 2018 0ch 2019 har det skett en del förändringar och fler kommer under hösten där hemsidan ska få ett ansiktslyft och bli mer användarvänlig! Medan dessa förändringar sker kan Du läsa utkomna rundbrev precis som vanligt här.

Fyra gånger per år skickar vi ut ett längre nyhetsbrev, med lite information om vad som händer i Brasilien och på Abrigo. Senaste rundbrevet kom ut i mars 2019 där Abrigos kamrer berättar om sig själv, sitt arbete och hur han kom i kontakt med Abrigo. Brevet innehållet även uppdateringar om vad som händer på mödrahemmet och livsskildringar från kvinnor som kommit i kontakt med verksamheten. Du kan få detta brev per post eller e-post, eller läsa det direkt här på hemsidan. Hör gärna av dig om du vill veta mer eller vill att vi sätter upp dig på vår utskickslista. Mars rundbrev kan du läsa här!