Featured Projects

  • Självförtroende, Självförsörjning, Självständighet

    15 September, 2011 |

    Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället. Pedagog och lärare slussar dem in i undervisning och utbildning.

    Abrigos verksamhet bygger på övertygelsen att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas upp när utstötta kvinnor inte längre ses som föremål för välgörenhet utan som medarbetare till förändring.

    Read More

Självförtroende, Självförsörjning, Självständighet

15 September, 2011 |

Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö. Läkare, psykolog och socionom ger dem hjälp att återfinna sin plats i samhället. Pedagog och lärare slussar dem in i undervisning och utbildning.

Abrigos verksamhet bygger på övertygelsen att självförtroende, självförsörjning och självständighet endast kan byggas upp när utstötta kvinnor inte längre ses som föremål för välgörenhet utan som medarbetare till förändring.